Upcoming Events

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ

News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ฯ

ราชภัฏโคราช จับมือ สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ด ประสานกำลัง MOU พัฒนากีฬาฟุตบอล
ชวนเที่ยวงานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช
NRRU ต้อนรับคณะกรรมการและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ปี 61
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏโคราช เร่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
อบรมสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฯ
NRRU ผนึกกำลังรัฐและเอกชน ประกาศความพร้อม ก้าวสู่โคราชมหานครแห่งอารยสถาปัตย์
ข่าวเพิ่มเติม

NRRU SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดี ๆ ที่ได้รับรางวัล ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

NRRU VDO

ข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผ่านช่องทาง NRRU CHANNEL

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000