งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

340 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1500

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000