ค้นหา
  • NRRUPR

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย “อนุรักษ์ท้องถิ่นโคราช”

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “อนุรักษ์ท้องถิ่นโคราช” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท โดยรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน หรือ ภาพถ่ายเก่าในจังหวัดนครราชสีมา


นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th/computer ส่งผลงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2725 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562


ดู 27 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000