ค้นหา
  • NRRUPR

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช ผนึกกำลังคว้าชัย “พญาแลเกมส์”


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “พญาแลเกมส์” เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตันคู่ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลผสม และการแข่งขันด้านนวัตกรรม

สำหรับการแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 สถาบันเข้าร่วมงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และคณาจารย์ในเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขร่วมกัน พร้อมทั้งได้เล่นกีฬาประสานความรักความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ดู 7 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000