ค้นหา
  • NRRUPR

คนดีศรีราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความชื่นชม นางสาวทักษิณา ดำรงธรรม และเพื่อน นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วนำมาแจ้งที่งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าของกระเป๋าได้มาติดต่อขอรับคืนเรียบร้อยแล้วดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000