ค้นหา
  • NRRUPR

คนดีศรีราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความชื่นชม นางสาวสุปราณี แฟบประโคน และเพื่อน นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินมีค่า พร้อมนำมาแจ้งที่งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าของได้มาติดต่อขอรับคืนเรียบร้อยแล้วดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000