ค้นหา
  • NRRUPR

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ บ้านดอนยาวใหญ่ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในโครงการได้มีหน่วยงานราชการ จัดนิทรรศการให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกข์ในด้านต่าง ๆ การแนะนำวิธีประกอบอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี ได้นำความรู้การทำสบู่จากกาวไหมและโลชั่นบำรุงผิวโปรตีนไหมไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการทำสบู่และโลชั่นโปรตีนไหม อันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ให้แก่ประชาชน หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้สมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000