ค้นหา
  • NRRUPR

งดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีกำหนดจะปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินขึ้นของพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงส่วนสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงของดให้บริการในส่วนพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1013, 1010 หรือทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000