ค้นหา
  • NRRUPR

จุดให้บริการบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีจุดบริการบัณฑิตและญาติบัณฑิต ดังนี้

  1. จุดบริการ A สถานที่ลงทะเบียนบัณฑิต ณ อาคาร 24

  2. จุดบริการ B สถานที่ซ้อมใหญ่/ตั้งแถวบัณฑิต ณ หอประชุมใหม่

  3. จุดบริการ C สถานที่ฝึกซ้อมฯ ณ อาคาร 9, 17, 31, 36, หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และจุดพักญาติ ณ อาคาร 36

  4. จุดบริการ D จำหน่ายอาหาร ณ ลานจอดรถข้างอาคาร 24 และ ศูนย์อาหาร

  5. จุดบริการ E จุดบริการเช่ารถบัส/รับชุดครุย ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมใหม่

  6. จุดบริการ F จุดจำหน่ายดอกไม้/ของที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วไปจนถึงศาลา 8 เหลี่ยม (ข้างศาลพระภูมิ) และถนนทางเข้า อาคาร 24

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000