ค้นหา
  • NRRUPR

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างศิลปะเพื่อน้อง


สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดโครงการศิลปะเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมในโครงการได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา การทาสีโรงเรียนเพื่อน้อง การเขียนภาพประกอบในห้องเรียน กิจกรรมสอนน้องวาดภาพ และกิจกรรมนันทนาการ

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ห่างไกล ให้กล้าคิดกล้าแสดงออก รู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม รวมถึงปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รู้จักถ่ายทอดความรู้สู่เด็กในชนบท นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000