ค้นหา
  • NRRUPR

ผ่อนผันการรับราชการทหาร รอบสอง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) โดยนักศึกษาที่จะขอผ่อนผันจะต้องเกิด พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารจากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่


ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันฯ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2563ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000