ค้นหา
  • NRRUPR

รปศ. ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-19.30 น. ณ หอประชุอนุสรณ์ 70 ปี ลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาคาร 34

กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานท้องถิ่น 4.0 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอผลงานของนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อีสาน กิจกรรมเครือข่าย พิธีแห่สิงห์ พิธีมอบสิงห์อีสานและธงสิงห์อีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ 1218ดู 18 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000