ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช จดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม และงานดนตรี


งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในนามมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม จำนวน 1 ผลงาน ชื่อผลงาน สรภัญญะถวายความอาลัย ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ และงานสิขสิทธิ์ ประเภทงานดนตรี จำนวน 4 ผลงาน ชื่อผลงาน โน้ตเพลงเทิดบารมีศรีสุทโธโน๊ตเพลงรำโคราชหกเผ่า โน้ตเพลงลายฟ้อนแห่ต้นกระธูป และโน้ตเพลงลายฟ้อนถวายความอาลัย ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง ประธานหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย งานทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560ดู 10 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000