ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสวัสดิการออมทรัพย์


งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สวัสดิการออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ จำนวน 10 ท่าน และการจับสลากมอบของขวัญให้แก่สมาชิกผู้โชคดีดู 2 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000