ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช จับมือ มหาวิทยาลัยไต้หวัน MOU ทางวิชาการสู่ความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ Dr. Yi-Chun Yeh คณบดีสถาบันวิจัยและพัฒนา และ Mr. Chia-Hsien Chang หัวหน้าหน่วยรับนักศึกษา ผู้แทนจาก Kao Yuan University สาธารณรัฐไต้หวัน ในการประชุมหารือลงนามบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (MoU) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ


การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยได้ทำความร่วมมือดำเนินการร่างบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Basic Agreement on International Exchange Program) อีกทั้งได้มีการหารือในรายละเอียดเชิงลึกและกิจกรรมความร่วมมือเพิ่มเติม ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะผลักดันให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นสากลต่อไปดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000