ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชนกับจังหวัดเคลื่อนที่


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน ณ วัดบ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานราชการจัดบูทให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกข์ด้านต่างๆ และแนะนำวิธีการประกอบอาชีพให้กับประชาชนซึ่งคลินิกเทคโนโลยี ได้ร่วมลงพื้นที่บริการวิชาการ นำสบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้งแจกให้กับประชาชน พร้อมทั้งนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทำสบู่จากกาวไหม โลชั่นบำรุงผิวโปรตีนไหม และให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการทำสบู่และโลชั่นโปรตีนไหมอันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เกิดเป็นอาชีพเสริม พัฒนาสู่อาชีพหลักในครัวเรือน และนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000