ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช บุกโรงเรียนมัธยม ชวนเรียนมหาวิทยาลัยคุณภาพใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9 พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้ง 2 โรงเรียนครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม เข้ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 โดยมี คณาจารย์ บุคลากรทั้ง 6 คณะ พร้อมด้วย บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยคุณภาพที่อยู่ใกล้บ้านและสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไปดู 5 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000