ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลด้านกีฬา ปี 60


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณด้านกีฬา ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักกีฬา พร้อมมอบเสื้อสามารถผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้แก่ ดร.สมัชชา เจียรณัย ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง นักกีฬายอดเยี่ยมให้แก่ นายณัฐดนัย พลเยี่ยม นักกรีฑาและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่รับเหรียญรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัย สามารถคว้าเหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญและเหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ รวม 5 เหรียญ ติดลำดับที่ 57 จาก 114 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส์” ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัย สามารถคว้าเหรียญทอง จำนวน 21 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 10 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 26 เหรียญ รวม 57 เหรียญ ติดอันดับที่ 4 จาก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเงินรางวัลที่มอบให้แก่นักกีฬาทุกประเภทจำนวน 185,700 บาท

สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจขยันฝึกซ้อม อยู่ในระเบียบวินัย จนสามารถคว้าชัยชนะจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้สำเร็จ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ในสังคม และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้กล้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ และก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000