ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน และรอบรับตรงอิสระ โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, โควตาเรียนดี, โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2563 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

3. รอบรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

4. รอบรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9130, 9134ดู 9 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000