ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน


สโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 29 โดยมี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษาขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนขับขี่จักรยานยนต์ ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเล่นเกมตอบปัญหาแจกของที่ระลึก

การจัดโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันได้มีจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและขาดวินัยในการขับขี่ ด้วยเหตุนี้ สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีวินัยในการขับขี่ พร้อมทั้งรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเพื่อร่วมกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แพร่หลายสู่สาธารณชนมากขึ้น


ดู 7 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000