ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงานการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ


สนอ. ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง ศึกษาดูงานการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ไสว กันนุลา รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทาง เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ต่อด้วยการศึกษาดูงานด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนมาพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000