ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช สัมมนาออกแบบนิเทศศิลป์ “BRIEF คิดอย่างนักออกแบบ”


สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีใจรักในงานออกแบบเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ BRIEF คิดอย่างนักออกแบบ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 27.05.08 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ อาคาร 36 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 06-2634-0011ดู 47 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000