ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช อิ่มบุญ สุขสันต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 “มนต์รัก NRRU”


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ประจำ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้า และรับฟังพระธรรมเทศนา ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ บริเวณอาคาร 36 ประกอบด้วย กีฬาปิดตาตีปี๊บ เสียบแตก พาไข่เดิน ชักเย่อ วิ่งผลัดแต่งตัว และกีฬากินวิบาก ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้แนวคิด มนต์รัก NRRU ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

พิธีทำบุญตักบาตร และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ถือเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นศิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เข้าร่วมงาน ได้รับศีล รับพร ฟังพระธรรมเทศนา เตรียมพร้อมในการเริ่มต้นปีใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ชาวพุทธได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้การแข่งขันกีฬายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีแรงผลักดันในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังในปี 2561

ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000