ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์ใหม่บ้านและสวน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DESIGN TREND 2017


หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร room จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TREND 2017 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Design trends 2017 จากงาน Milan Fair 2017 ประเทศอิตาลี ต่อด้วยเรื่อง Design trends 2017 จากงาน Maison & Objet 2017 ประเทศฝรั่งเศส และเรื่อง Design trends 2017 จากงาน Chelsea Flower Show 2017 ประเทศอังกฤษ โดย ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ฝ่ายนิตยสารบ้านและสวน และรองบรรณาธิการอำนวยการ ฝ่าย Home And Garden Content Business Center พร้อมทั้งมีการแนะนำแนวทางให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทั้งสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ และการออกแบบภายใน โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการออกแบบที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อม การเรียนรู้วิธีการคิดของนักออกแบบต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางในการออกแบบที่เป็นสมัยนิยมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการทางวิชาการ และให้การสนับสนุนในเรื่องของแหล่งความรู้ด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาความสามารถสู่การเป็นนักออกแบบที่มีศักยภาพต่อไป


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000