ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เปิดสอบวัดทักษะทางภาษา IELTS TOEFL (ITP) TOEIC และวัดระดับภาษาจีน HSK


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 สอบ IELTS สอบ TOEFL (ITP) สอบ TOEIC และสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

1. สอบ IELTS สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ielts.idp.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. สอบ TOEFL (ITP) เปิดสอบทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. เปิดรับสมัครทุกวัน อัตราค่าสมัคร ราคา 1,500 บาท

3. สอบ TOEIC จัดสอบครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อัตราค่าสมัคร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราคา 1,000 บาท บุคลากรของมหาวิทยาลัย ราคา 1,400 บาท และบุคคลทั่วไป ราคา 1,800 บาท

4. สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 จัดสอบครั้งที่ 1/2561ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดสอบได้ที่เว็บไซต์ www.old.nrru.ac.th/li สมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2720ดู 240 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000