ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างคุณธรรม จัดบรรยายธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์

อัพเดตเมื่อ: 1 มี.ค. 2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบรรยายธรรม “ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พุทธวจน สถาบันโคราช ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ซึ่งโครงการบรรยายธรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้ารับฟังการบรรยายธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420ดู 22 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000