ค้นหา
  • NRRUPR

ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี”


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างทาน บุญบารมี ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม” พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-22.00 น. ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และไทย) ชมนิทรรศการ ภาพถ่ายชุด พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ชมประติมากรรมพระรูป น้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีกวนข้าวมธุปายาส นั่งสมาธิเจริญสติ เดินจงกลม และฟังธรรมบรรยายทุกวัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นผ้าป่ามหากุศล ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งจะมีรถบริการรับ-ส่ง ขึ้นรถในเวลา 08.40 น. ณ ด้านหน้าอาคาร 31 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถ ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ ต้นผ้าป่า ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011ดู 2 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000