ค้นหา
  • NRRUPR

วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2562 “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน


ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายโต๊ะจีนท่านละ 300 บาท ผู้ติดตามท่านละ 300 บาท และแบบเหมาเป็นโต๊ะ ๆ ละ 2,400 บาท ( 1 โต๊ะ มี 8 ที่นั่ง) โดยสามารถแจ้ง ความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202, 9203 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562ดู 18 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000