ค้นหา
  • NRRUPR

วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร.กัณชลิดา จงอุตส่าห์

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งรายชื่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1502, 9202 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดู 3 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000