ค้นหา
  • NRRUPR

สำนักวิทยบริการฯ ชวนร่วมอบรม การใช้ Google Hangout


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม Google Training ในหัวข้อ การใช้ Google Hangout เพื่อการConference ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1609, 1616 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000