ค้นหา
  • NRRUPR

หอพักหญิง ราชภัฏโคราช เทรนผู้อยู่อาศัยป้องกันอัคคีภัย


หอพักหญิง กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารหอพักหญิง โดยได้รับเกียรติจาก บุคลากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ เทศบาลนครนครราชสีมาและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การหาสิ่งทดแทน ในการดับไฟ การใช้แก๊สหุงต้มอย่างถูกวิธี วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น และสรุปแผนซ้อมอพยพหนีไฟ ปิดท้ายด้วยการสาธิตฝึกปฏิบัติ โดยการเปิดสัญญาณเตือนภัย และฝึกปฏิบัติการตรวจสอบผู้บาดเจ็บ

การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารหอพัก บุคลากร และนักศึกษาที่พักอาศัย ได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น พร้อมสามารถจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาคารหอพัก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอัคคีภัยได้ดู 23 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000