ค้นหา
  • NRRUPR

อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.2 (ผากระดาษ) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมนำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนปากช่อง 2 จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน ร่วมปลูกป่าต้นปาโร แซนโตส และการเดินป่าไปสร้างโป่งเทียม เพื่อไว้สำหรับให้ช้าง และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้เข้ามากินแร่ธาตุที่จัดเตรียมไว้


การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000