ค้นหา
  • NRRUPR

เฟ้นหายุวทูตรุ่นใหม่ เปิดรับสมัคร “NRRU Young Ambassador”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “NRRU Young Ambassador” เพื่อเข้ารับการอบรมยุวทูต ฝึกปฏิบัติและสอบคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ยุวทูตของมหาวิทยาลัย โดยคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ/ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับอบรมยุวทูต แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ใหม่ได้)

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรม Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : International Affairs Office, NRRU ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1547, 1548 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000