ค้นหา
  • NRRUPR

APIC NRRU ขอเชิญผู้สนใจ อบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์


ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวงเพื่อการต่อยอดอาชีพในเชิงพานิชย์” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : APIC NRRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-4523 หรือ 08-2133-0583 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)ดู 3 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000