ค้นหา
  • NRRUPR

HR DAY @NRRU #17 นัดพบแหล่งงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ HR DAY@NRRU ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ HR เสริมทักษะประสบการณ์ยุคดิจิทัล สู่นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2020 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานยุคดิจิทัล โดย ตัวแทน จากกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการแนะแนวอาชีพอิสระและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพในยุคดิจิทัล และกิจกรรมลงทะเบียนสมัครงาน โดยมีผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มาจัดบูธให้บริการ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน มีดังนี้ รูปถ่าย 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา และใบผ่านงาน (ถ้ามี) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 22 ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2262 หรือ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3426ดู 3 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000