ค้นหา
  • NRRUPR

“KHORAT GEOPARK” ขึ้นแท่นรับรางวัล อุทยานธรณีประเทศไทยแห่งที่ 2 ของไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายอิสระ พรหมเดชบุญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช และคณะ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี และผู้แทนจากองค์กรหลัก ที่สนับสนุนการประเมินอุทยานธรณี ได้เดินทางเข้ารับรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย “อุทยานธรณีโคราช” พร้อมใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย “อุทยานธรณีโคราช” ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


การเข้ารับรางวัลครั้งนี้ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานธรณีประเทศไทย จัดโดย กรมทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณีโคราช โดยมี ดร.สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและ อุทยานธรณีโคราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเมือง จินตสกุล เป็นผู้นำบรรยายการดำเนินงาน ซึ่งประธานในพิธี ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาของอุทยานธรณีโคราช พร้อมให้การสนับสนุนนำเรื่องเข้าขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกส่งถึงยูเนสโก ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ผ่านทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการเร่งรัดการของบประมาณ การดำเนินการตามโรดแม็ป พร้อมสร้างการรับรู้ข่าวสารของคน ในจังหวัดนครราชสีมา ให้รู้จักอุทยานธรณีประเทศไทยหรือจีโอพาร์คประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขอความร่วมมือและผลักดันอุทยานธรณีโคราชไปสู่อุทยานธรณีโลก ตามที่ได้ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการรับรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทยเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศ ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีีที่จะได้ร่วมกันผลักดันให้อุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลกต่อไปดู 17 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000