ค้นหา
  • NRRUPR

NRRU STARTUP UBI NRRU บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NRRU STARTUP) จัดอบรม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.05.08-09 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ittrain.nrru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2724 หรือ 08-0467-2677ดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000