ค้นหา
  • NRRUPR

PR NRRU ถ่ายทอดความรู้ให้น้อง อบรมการเป็นพิธีกรและพูดในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรม เรื่อง การเป็นพิธีกรและการพูด ในที่สาธารณะ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 31 ชั้น 3 โดยมี นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวณัฎยา สกุลศิริทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร มีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ รวมไปถึงได้ฝึกทักษะการอ่าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการพูดต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ
ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000