ค้นหา
  • NRRUPR

UBI NRRU จับมือ สกอ. จัด 2 หลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการสร้างธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์

2. หลักสูตรการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเชิงธุรกิจ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3311 หรือ 0-4425-1106, 08-6451-7536ดู 5 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000